^Povratak

Cenovnik

Cenovnik usluga od 1. januara 2016. godine

  Ценовник услуга

од 1. јануара 2016. године

Р.Бр.

О   П   И   С

Износ у дин.

1.

Накнада за издавање брисовне дозволе

360,00

2.

Премер пољо баште

712,00

3.

Процена вредности стана

1078,00

4.

Мишљење (услови) за акт о урбанистичким условима

4.993,00

5.

Сагласност на пројекте

4.993,00

6.

Издавање сагласности за прекоп јавних површина

 
 

 

- физичка лица

856,00

 

 

- правна лица

5.595,00

7.

Издавање копије документације везане за стамбену делатност и грађевинско земљиште за физичка и правна лица

1.117,00

8.

Етажирање без овере (овера катастра СО Апатин + овера суда)

7.192,00

9.

За сваку стамбену јединицу (даљу) плус

5.393,00

 

- замена стана

1.618,00

10.

Мишљење за прикњучак на атмосферску канализацију (издавање услоа за прикључак на атмосферску канализацију са таксом)

 
 

- фирме

9.391,00

 

- физичко лице

1.877,00

 

- основна школа, МЗ

3.756,00

11.

Израда урбанистичких пројеката

46.405,00

     

ЦЕНЕ  СЕ  УВЕЋАВАЈУ  ЗА  ПОРЕЗ  НА  ДОДАТУ  ВРЕДНОСТ

 

Copyright © 2013. JP Direkcija za izgradnju Apatin Rights Reserved.


Facebook # #